Kinh tế - Công nghệ


Những kế hoạch của G7 ảnh hưởng như thế nào với Trung Quốc?
  • 17:49
  • |
  • 18-06-2021
Mục tiêu của các nhà lãnh đạo G7 tại Hội nghị thượng đỉnh G7 là thể hiện sự thống nhất, mục tiêu và khả năng dẫn dắt trong giải quyết vấn đề toàn cầu, trong đó Trung Quốc vẫn là trọng tâm thảo luận.

Đề xuất