Thế giới


Những kịch bản cải tổ cho chính phủ Malaysia
  • 06:03
  • |
  • 12-02-2020
Theo một quan chức chính phủ Malaysia, việc sắp xếp lại chính phủ là cần thiết để phản ánh đúng tình hình nhân khẩu học của đất nước, giúp chính phủ có thể tiếp tục đấu tranh cho sự ổn định.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018