Thế giới


Những kịch bản tiềm năng về chính trường nước Đức hậu bầu cử
  • 16:23
  • |
  • 12-10-2021
Hiện đang có thế đa số dành cho một chính phủ liên minh 3 đảng, song vẫn phải mất nhiều tuần hoặc nhiều tháng nữa tân chính quyền mới tại Đức có thể chính thức đi vào hoạt động.

Đề xuất