Thế giới


Những kỳ vọng của Ấn Độ vào Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc
  • 14:49
  • |
  • 08-01-2021
Trong trường hợp bị các thành viên Nhóm P5 phủ quyết, cách mà Ấn Độ giải quyết các quyền lợi của họ tại Hội đồng Bảo an sẽ là một phép thử cho khát vọng của nước này trở thành cường quốc mới nổi.

Đề xuất