Thế giới


Những lo ngại xung quanh Quỹ Hòa bình châu Âu của Liên minh châu Âu
  • 16:51
  • |
  • 07-04-2021
Quỹ Hòa bình châu Âu sẽ tạo điều kiện để EU cung cấp viện trợ quân sự cho các nước đối tác và là nguồn tài chính để triển khai các nhiệm vụ quân sự của mình ở nước ngoài.

Đề xuất