Kinh tế - Công nghệ


Những lý do làm phức tạp thêm tiến trình đàm phán thương mại Mỹ-Trung
  • 08:20
  • |
  • 26-11-2019
Không loại trừ khả năng thay vì hai bên cuối cùng đạt được thỏa thuận, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung sẽ lại tiếp tục diễn biến theo chiều hướng xấu đi, thậm chí còn leo thang.

Đề xuất