Kinh tế - Công nghệ


Những ngành hàng nào được hưởng lợi từ hiệp định CPTPP?
  • 09:30
  • |
  • 02-11-2018
Hiệp định CPTPP là hiệp định có mức độ cam kết mở cửa thị trường rất lớn và kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội để Việt Nam mở rộng xuất khẩu và tiến sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Đề xuất