Kinh tế - Công nghệ


Những nỗ lực nhằm thu hẹp "lỗ hổng" thuế của các cường quốc
  • 18:33
  • |
  • 11-07-2021
Sau khi đạt được thỏa thuận trong cả OECD và G20, mục tiêu đặt ra là thuyết phục các quốc gia còn lại tham gia vào Kế hoạch cải cách thuế toàn cầu của OECD.

Đề xuất