Những phương cách phá vỡ thế bế tắc thương mại Mỹ-Trung
  • 09:01
  • |
  • 08-06-2019
Bất kể thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung nào đạt được cũng chỉ là “hiệp ước đình chiến,” chuyển tiến trình này từ cuộc chiến thương mại không kiểm soát sang một cuộc chiến thương mại được điều tiết hơn.

Đề xuất

'Rệp' nghe lén vẫn là vũ khí lợi hại trong tình báo kinh tế

Vì “rệp” nghe lén hiện được sản xuất hàng loạt và dễ mua nên thiết bị này được rất nhiều đối tượng sử dụng và rất khó truy xuất được đến được người cài thiết bị này kể cả khi đã phát hiện ra “rệp.”

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 12:09
  • |
  • 09-04-2019