Thế giới


Những rủi ro đối với các nước vùng Vịnh nếu ông Trump thất cử
  • 15:16
  • |
  • 10-08-2020
Trong trường hợp giành chiến thắng sau cuộc bầu cử, Chính quyền của ông Biden và các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ trong Quốc hội Mỹ sẽ tìm cách thiết lập lại hoàn toàn quan hệ với các nước vùng Vịnh.

Đề xuất