Những rủi ro đối với nước Anh nếu đảng Bảo thủ giành chiến thắng
  • 14:03
  • |
  • 15-12-2019
Ngay cả những người ủng hộ Brexit cũng thất vọng với thỏa thuận của ông Johnson vì nó tạo ra hình thức quản lý hỗn hợp ở Bắc Ireland và làm suy yếu mối quan hệ Bắc Ireland với phần còn lại của Anh.

Đề xuất

Anh, Canada và câu chuyện tác nghiệp báo chí

Hiện Anh và Canada muốn thiết lập một nhóm các nước có chung chí hướng để cùng cất lên tiếng nói bảo vệ báo chí, tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng bảo đảm an toàn cho các nhà báo.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 17:39
  • |
  • 15-07-2019