Thế giới


Những thay đổi lớn trong dự thảo sửa đổi hiến pháp của Cuba
  • 15:01
  • |
  • 01-01-2019
Hiến pháp mới của Cuba hợp pháp hóa doanh nghiệp tư nhân vốn đã nở rộ trong vòng một thập kỷ qua, thừa nhận tầm quan trọng của đầu tư nước ngoài và mở cửa cho hôn nhân đồng tính.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018