Thế giới


Những toan tính của Mỹ khi duy trì quan hệ tốt với Bangladesh
  • 08:13
  • |
  • 13-02-2019
Mỹ coi việc duy trì quan hệ tốt với Bangladesh có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu mà Washington đề ra, đó là tạo dựng một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thân thiện với Mỹ.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018