Những yếu tố chi phối quyết định về chính sách lãi suất của Australia
  • 18:55
  • |
  • 09-02-2020
Giới chuyên gia nhận định mặc dù tỷ lệ lãi suất cơ bản của Australia hiện đang ở mức thấp kỷ lục 0,75%, tuy nhiên thị trường vẫn kỳ vọng sẽ tiếp tục giảm xuống.

Đề xuất

Anh, Canada và câu chuyện tác nghiệp báo chí

Hiện Anh và Canada muốn thiết lập một nhóm các nước có chung chí hướng để cùng cất lên tiếng nói bảo vệ báo chí, tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng bảo đảm an toàn cho các nhà báo.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 17:39
  • |
  • 15-07-2019