Nỗ lực phục hưng nước Nga thành một siêu cường
  • 08:24
  • |
  • 14-08-2019
Nhiều người cho rằng nước Nga được thừa hưởng thành quả của một Liên Xô hùng mạnh nên việc ông Putin giúp lấy lại sức mạnh cho nước Nga cũng đơn giản như việc lấy lại cho dân tộc Nga những gì đã mất.

Đề xuất

Anh, Canada và câu chuyện tác nghiệp báo chí

Hiện Anh và Canada muốn thiết lập một nhóm các nước có chung chí hướng để cùng cất lên tiếng nói bảo vệ báo chí, tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng bảo đảm an toàn cho các nhà báo.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 17:39
  • |
  • 15-07-2019