Kinh tế - Công nghệ


Phải chăng nước Nga đã mất vị thế độc tôn trên vũ trụ?
  • 11:08
  • |
  • 09-06-2020
Trong khi Mỹ sẽ có 4 tàu vũ trụ mới (tính cả tàu Orion, chủ yếu dành cho các chuyến bay lên Mặt Trăng), Nga có bao nhiêu sản phẩm mới?

Đề xuất