Kinh tế - Công nghệ


Phản ứng chậm trễ với COVID-19 dẫn tới hậu quả kinh tế của châu Âu
  • 15:39
  • |
  • 28-04-2020
Châu Âu đã trở thành trung tâm của sự lây lan dịch bệnh. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, vấn đề kinh tế có liên quan chặt chẽ với cuộc khủng hoảng y tế.

Đề xuất