Thế giới


Pháp cảnh báo về khuynh hướng ly khai của nhiều lãnh đạo địa phương
  • 14:28
  • |
  • 01-09-2020
Bộ trưởng Nội vụ Gérald Darmanin đã nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo rằng tất cả giới chức dân cử địa phương luôn tôn trọng các giá trị và luật lệ của nền Cộng hòa.

Đề xuất