Kinh tế - Công nghệ


Pháp: Toàn cảnh những sai lầm về kinh tế trong thập niên vừa qua
  • 14:32
  • |
  • 26-11-2019
Theo các nhà phân tích, những thất bại của nền kinh tế Pháp trong 10 năm qua không chỉ do tích lũy từ những cú sốc đến từ bên ngoài, mà còn do những sai lầm từ bên trong.

Đề xuất