Văn hóa - Thể thao


Phim truyền hình: Điều gì đã đánh thức "công chúa ngủ trong rừng"?
  • 05:45
  • |
  • 28-12-2018
Đề tài nhạy cảm, cảnh nóng, yếu tố bạo lực, remake... yếu tố nào khiến phim truyền hình Việt năm 2018 thoát khỏi 'giấc ngủ Đông' để tạo nên những 'cơn sốt' trên màn hình?

Đề xuất