Thế giới


Quan hệ của Mỹ và Anh giữa "cơn bão" Huawei
  • 16:42
  • |
  • 11-02-2020
Những tranh luận về Huawei có thể tạo ra rào cản đáng kể cho an ninh quốc gia đối với quan hệ đặc biệt giữa Mỹ và Anh, hiện đang được dẫn dắt bởi hai nhà lãnh đạo dân túy bảo thủ cùng chí hướng.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018