Thế giới


Quan hệ Cuba-Mỹ trong những ngày đầu cầm quyền của Tổng thống Biden
  • 13:16
  • |
  • 04-02-2021
Dư luận hy vọng quan hệ song phương Cuba-Mỹ có thể quay lại với thực trạng của tiến trình bình thường hóa như dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama.

Đề xuất