Kinh tế - Công nghệ


Quan hệ kinh tế liên Triều: Con đường phía trước đầy thách thức
  • 06:45
  • |
  • 11-07-2018
Thách thức trong ngắn hạn đối với Tổng thống Moon Jae-in và các cố vấn của ông là làm thế nào để thiết lập một chiến lược can dự kinh tế liên Triều ăn khớp với mục tiêu phi hạt nhân hóa.

Đề xuất