Kinh tế - Công nghệ


Rủi ro đầu tư dưới chính sách thịnh vượng chung của Trung Quốc
  • 16:12
  • |
  • 11-09-2021
Trong bối cảnh Chính phủ Trung Quốc khởi động nhiều biện pháp chống độc quyền mạnh mẽ, thái độ và cam kết của các ông lớn công nghệ với chính sách thịnh vượng chung chủ yếu là tính toán về kinh doanh.

Đề xuất