Kinh tế - Công nghệ


Rủi ro gia tăng trong ngành công nghiệp dầu mỏ thế giới
  • 06:35
  • |
  • 18-03-2020
Cuộc chiến giá dầu giữa hai quốc gia khai thác dầu mỏ lớn nhất thế giới có thể dẫn đến hậu quả là các vụ phá sản, vỡ nợ và nguy cơ tạm dừng sản xuất trong ngành công nghiệp dầu mỏ.

Đề xuất