Kinh tế - Công nghệ


Sai lầm lớn của Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại với Mỹ
  • 16:07
  • |
  • 11-08-2018
Ngoại thương giảm sụt - hệ quả từ cuộc chiến tranh thương mại với Mỹ có thể tác động rất xấu đến kinh tế Trung Quốc, thậm chí đẩy Trung Quốc rơi vào bẫy thu nhập trung bình.

Đề xuất