Thế giới


Sáng kiến chống dịch COVID-19 của ông Biden thành công hay thất bại?
  • 11:58
  • |
  • 06-10-2021
Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp tục kêu gọi viện trợ vaccine COVID-19 toàn cầu. Tuy nhiên, chủ nghĩa vị kỷ của các nước công nghiệp phát triển đang là trở lực lớn kìm hãm sự phân phối công bằng vaccine.

Đề xuất