Kinh tế - Công nghệ


Singapore: Thị trường sôi động của các tổ chức tài chính Trung Quốc
  • 11:47
  • |
  • 18-06-2021
Từ mục đích phục vụ kiều bào ở nước ngoài ban đầu, đến việc phục vụ doanh nghiệp Trung Quốc mở rộng thị trường ASEAN hiện nay, định vị của Singapore với tổ chức tài chính Trung Quốc đã dần thay đổi.

Đề xuất