Thế giới


Sự bất cân xứng trong mối quan hệ đặc biệt giữa Anh và Mỹ
  • 21:44
  • |
  • 07-02-2021
Mô hình tác chiến hải quân Anh-Mỹ trong năm 2021 đã thể hiện một phép ẩn dụ cho “mối quan hệ đặc biệt” giữa Mỹ và Anh: London vừa hợp tác vừa lệ thuộc vào Mỹ.

Đề xuất