Kinh tế - Công nghệ


Sự chuyển dịch chuỗi cung ứng sản xuất toàn cầu và cơ hội của Việt Nam
  • 18:37
  • |
  • 10-01-2019
Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung tạo tác động dịch chuyển chuỗi cung ứng sản xuất toàn cầu và Việt Nam đang nổi như một điểm đến sáng giá của các nhà đầu tư...

Đề xuất