Văn hóa - Thể thao


'Sự cố hạt nhân' ở Biển Đông: Tin giả và thuyết âm mưu
  • 10:19
  • |
  • 25-11-2019
Tạo ra một mẩu tin giả rất khó, nó phải đủ "nóng" để thu hút sự chú ý và đủ độ tin cậy để không bị lật tẩy ngay lập tức. Nỗi sợ hãi xung quanh một "sự cố phóng xạ" ở Biển Đông xem ra gần như hoàn hảo.

Đề xuất