Kinh tế - Công nghệ


Sức ảnh hưởng ngày càng lớn của Mỹ trong thế giới dầu mỏ
  • 05:52
  • |
  • 26-03-2019
Sự kiện công nghiệp năng lượng lớn nhất thế giới ở Houston tuần qua, có thể nhận ra sức ảnh hưởng ngày càng lớn của Mỹ trên chính trường dầu mỏ toàn cầu vì chỉ có sự hiện diện của Ngoại trưởng Mỹ.

Đề xuất