Kinh tế - Công nghệ


Sức bật từ các ngành mũi nhọn đưa Việt Nam thành nước xuất khẩu lớn
  • 13:56
  • |
  • 28-01-2019
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho rằng, Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu lớn của thế giới và đóng góp tích cực cho việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao gắn với ổn định vĩ mô.

Đề xuất