Kinh tế - Công nghệ


Suy thoái kinh tế Trung Quốc có đáng lo ngại với thế giới?
  • 08:11
  • |
  • 31-10-2018
Bộ trưởng Tài chính Mỹ khẳng định: tôi không sợ suy thoái kinh tế của Trung Quốc phá hủy sự ổn định thị trường của chúng ta. Ở giai đoạn hiện nay không có nguy cơ lan tràn tình trạng này.

Đề xuất