Thế giới


Tại sao quá trình đàm phán hòa bình cho Afghanistan bế tắc?
  • 08:18
  • |
  • 02-02-2019
Việc đàm phán có tiến triển được hay không giờ sẽ phụ thuộc vào việc Mỹ có nhượng bộ trong vấn đề rút quân hay không mặc dù điều này chắc chắn sẽ chia rẽ Washington và Kabul.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018