Kinh tế - Công nghệ


Tại sao "sứ mệnh cốt lõi" của Facebook khó thực thi ở Trung Quốc?
  • 08:00
  • |
  • 23-08-2018
Theo The Diplomat, việc Facebook không xâm nhập được vào Trung Quốc không phải chỉ vì sự kiểm duyệt không gian mạng của Bắc Kinh mà còn rất nhiều chính sách khác chống lại nhà mạng này.

Đề xuất