Thế giới


Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương
  • 12:45
  • |
  • 26-06-2019
Sau hơn 1 năm thảo luận, lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cuối cùng đã thông qua một tài liệu vạch ra khái niệm địa chiến lược về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018