Thách thức đang chờ đồng tiền điện tử Libra của Facebook
  • 15:04
  • |
  • 19-10-2019
Những nỗ lực nhằm tạo ra một hệ thống thanh toán toàn cầu thuộc sở hữu tư nhân của Liên minh Libra có vẻ như đã không có một khởi đầu hoàn hảo.

Đề xuất

Anh, Canada và câu chuyện tác nghiệp báo chí

Hiện Anh và Canada muốn thiết lập một nhóm các nước có chung chí hướng để cùng cất lên tiếng nói bảo vệ báo chí, tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng bảo đảm an toàn cho các nhà báo.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 17:39
  • |
  • 15-07-2019