Kinh tế - Công nghệ


Thái Lan lo ngại vấn đề bảo hành trong dự án đường sắt với Trung Quốc
  • 11:05
  • |
  • 11-11-2019
Trung Quốc chú ý đến các đoạn đường sắt ở Thái Lan vì chúng là một phần dự án đầy tham vọng nối miền Nam Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Maylaysia và Singapore trong tuyến chiến lược Côn Minh-Singapore.

Đề xuất