Kinh tế - Công nghệ


Thế giới cần làm gì khi động lực nới lỏng định lượng dần biến mất?
  • 17:09
  • |
  • 17-07-2021
Chính sách nới lỏng định lượng đang là yếu tố kiềm hãm môi trường lãi suất dài hạn ở các nước như Mỹ, Anh và Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone).

Đề xuất