Thế giới


Trung-Mỹ quyết đấu vì Hong Kong: Nước nào sẽ thắng?

Sự cạnh tranh giữa Trung Quốc và Mỹ xung quanh Luật An ninh Quốc gia tại Hong Kong chắc chắn sẽ có tác động nhất định đến đặc khu này và làm ảnh hưởng đến lợi ích của tất cả các bên liên quan.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 12:40
  • |
  • 09-07-2020