Thế giới


Thế khó của Biden khi nỗ lực "hồi sinh" thỏa thuận hạt nhân Iran
  • 13:58
  • |
  • 26-02-2021
Tổng thống Iran Hassan Rohani cho biết sẵn sàng thương lượng với Mỹ nhưng với một cách tiếp cận có phối hợp đồng bộ, cùng đưa ra những biện pháp trở lại thỏa thuận hạt nhân Iran.

Đề xuất