Chính trị - Xã hội


Thi THPT quốc gia: Nên tách thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học?
  • 15:38
  • |
  • 23-07-2018
"Có thể thấy, với cả hai mục tiêu, kỳ thi đều chỉ gánh một phần. Việc xét tốt nghiệp do học bạ là chính, đề khó tỷ lệ đỗ vẫn cao. Tuyển sinh đại học thì phụ thuộc vào sự chủ động của các trường."

Đề xuất