Kinh tế - Công nghệ


Thị trường bán lẻ: Doanh nghiệp nhỏ không nên sợ hãi, né tránh
  • 14:59
  • |
  • 18-05-2018
Mặc dù phần đông là doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhưng theo ông Tiến sỹ Hoàng Thọ Xuân, không có gì phải sợ hãi và né tránh sức cạnh tranh trước các doanh nghiệp lớn.

Đề xuất