Kinh tế - Công nghệ


Thỏa thuận đường sắt Trung Quốc-Philippines báo hiệu điều gì?
  • 07:58
  • |
  • 03-02-2021
Tuyến đường sắt dài 71km này sẽ kết nối Khu Freeport ở Vịnh Subic với Sân bay Quốc tế Clark, nơi từng là địa điểm đặt 2 căn cứ quân sự lớn nhất của Washington bên ngoài lãnh thổ nước Mỹ.

Đề xuất