Kinh tế - Công nghệ


Thông tin tích cực chưa ‘xoa dịu’ bất an của nhà đầu tư chứng khoán?
  • 13:40
  • |
  • 03-07-2018
Sau khi Trung Quốc công bố Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 6, đã có dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy cuộc chiến tranh thương mại sẽ có ảnh hưởng tiêu cực tới tăng trưởng kinh tế chung.

Đề xuất