Thế giới


Thủ tướng Anh sẽ làm gì để thực hiện quyết tâm Brexit đúng hạn?
  • 16:44
  • |
  • 11-09-2019
Thủ tướng Anh có một mục tiêu trong các cuộc đàm phán với EU: xóa bỏ hoặc điều chỉnh điều khoản chốt chặn, một chính sách để đảm bảo rằng không có biên giới cứng ở Ireland.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018