Thuế kỹ thuật số: Khép lại cuộc chiến pháp lý giữa Google và Pháp
  • 08:12
  • |
  • 17-09-2019
Google đã chấp nhận trả gần một tỷ USD cho Paris để khép lại tất cả các vụ điều tra pháp lý và thuế do Viện Kiểm sát Tài chính quốc gia tiến hành từ năm 2015 nhằm vào tập đoàn công nghệ Mỹ này.

Đề xuất

Anh, Canada và câu chuyện tác nghiệp báo chí

Hiện Anh và Canada muốn thiết lập một nhóm các nước có chung chí hướng để cùng cất lên tiếng nói bảo vệ báo chí, tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng bảo đảm an toàn cho các nhà báo.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 17:39
  • |
  • 15-07-2019