Thế giới


Thượng đỉnh 2021 - cơ hội để Mỹ cài đặt lại quan hệ với Mỹ Latinh
  • 16:35
  • |
  • 06-02-2021
Mỹ Latinh sẽ hoan nghênh một sự thay đổi từ chủ nghĩa dân tộc cứng rắn của ông Trump, nhưng để có sức thuyết phục hơn, chính quyền mới ở Mỹ cần làm nhiều hơn chứ không chỉ là thay đổi trong ngôn từ.

Đề xuất