Thế giới


TikTok và quãng nghỉ giữa hiệp trong cuộc đọ sức Mỹ-Trung
  • 17:12
  • |
  • 21-09-2020
Oracle cung cấp các dịch vụ kỹ thuật cho hoạt động của TikTok trên lãnh thổ Mỹ, do đó xóa bỏ những “lo ngại” của chính phủ Mỹ về an ninh quốc gia.

Đề xuất